Siekiant užtikrinti Jūsų duomenų tvarkymo sąžiningumą ir skaidrumą, šioje privatumo politikoje pateikiame visą teisės aktų reikalaujamą ir būtiną informaciją apie Chuwak.lt tvarkomus Jūsų asmens duomenis. 

Prašome Jūsų atidždiai perskaityti šią privatumo politiką ir susipažinti, kaip Chuwak.lt tvarko Jūsų asmens duomenis.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ar BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

Duomenų valdytojas: MB “Laisvės stilius”, įmonės kodas 303359591, buveinės adresas Salininkų sodų 1-oji g. 44, Vilnius, el. paštas: shop@chuwak.lt.

Duomenų tvarkymo tikslai, tvarkomi asmens duomenys, teisinis pagrindas ir terminai:

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi duomenys Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų saugojimo terminas
Prekių pirkimo -pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas (prekių užsakymas) Vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, įmonės, kuriai atsovaujama duomenys (kai perkama įmonės vardu), užsakymo data ir laikas, prekės duomenys, pristatymo adresas ir būdas, apmokėjimo už prekes duomenys.  BDAR 6 str. 1 d. b) p. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis Jūs esate arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.  10 metų nuo sutarties pabaigos. 
Asmeninės paskyros sukūrimas ir administravimas Vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, įmonės, kuriai atsovaujama duomenys (kai paskyra sukuriama įmonės vardu), IP adresas, prisijungimų istorija, pirkimų istorija, kalbos pasirinkimas, krepšelių istorija, susirašinėjimo su chuwak.lt istorija.  BDAR 6 str. 1 d. a) p. Jūsų sutikimas Iki paskyros ištrynimo. IIštrinti paskyrą galite parašius mums el. paštu shop@chuwak.ltIštrynus Jūsų paskyrą, Jūsų identifikaciniai, kontaktiniai ir kiti duomenys yra negrįžtamai sunaikinami. Pirkimo duomenys saugomi 10 metų.
Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškiai) Elektroninis paštas BDAR 6 str. 1 d. a) p. Jūsų sutikimas iki Jūsų  sutikimo atšaukimo. Savo sutikimą galite atšaukti parašius mums el. paštu shop@chuwak.lt arba paspaudę reklamos atsisakymo nuorodą naujienlaiškyje. 
Informacijos Jums teikimas ir / ar  atsakymų į Jūsų paklausimus teikimas Vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, nurodyta tema ir/ar komentaras, kiti su užklausa pateikiami duomenys ir/ar dokumentai, pvz.: pirkimo duomenys, nuotraukos ir kt., socialinių tinklų (Facebook,  Instagram) įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“ ir „sekti“ Chuwak socialinio tinklo paskyroje, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo į žinutę pateikimo laikas. BDAR 6 str. 1 d. f) p. Chuwak.lt teisėti interesai, t.y. nagrinėti ir tvarkyti užklausas, pretenzijas, tobulinti klientų aptarnavimo kokybę, aptarnauti klientus.

Tiek, kiek šie duomenys yra saugomi socialiniuose tinkluose. Pateikiant užklausas elektroniniu paštu, telefonu - iki 5 metų. 

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas: informuojame, kad Jūsų atžvilgiu nėra taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.

Duomenų perdavimas duomenų gavėjams: Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams, kurie padeda vykdyti ir administruoti paslaugų Jums teikimą:

 • kurjeriams ir/ar siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • bankams, mokėjimo įstaigoms ir/ar mokėjimo paslaugas teikiantiems asmenims;
 • IT paslaugų teikėjams (duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai);
 • tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams;
 • rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjams;
 • apskaitos paslaugų teikėjams;
 • teisės ir finansų konsultantams;
 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.) ir/ar siekiama apginti chuwak.lt teises ir teisėtus interesus;
 • Kitiems asmenims Jūsų sutikimu.

Jūsų asmens duomenys į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai bus perduodami tik laikantis BDAR nustatytų sąlygų: i) esant Europos Komisijos sprendimui dėl tinkamumo, arba ii) BDAR 46 ar 47 straipsniuose arba 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų perdavimų atveju – esant tinkamoms arba pritaikytoms apsaugos priemonėms ir būdais. Informuosime apie ketinimą Jūsų asmens duomenis perduoti į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, taip pat kaip gauti jų kopiją arba kur suteikiama galimybė su jais susipažinti. 

Duomenų subjekto teisės: Chuwak.lt įsipareigoja užtikrinti Jums šias Jūsų teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė "būti pamirštam"); 
 • Turite teisę reikalauti, kad chuwak.lt apribotų Jūsų duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turite teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys, kai šie duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kai jie yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti parašius mums el. paštu shop@chuwak.lt;
 • Pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Dėl savo teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į Chuwak el. paštu shop@chuwak.lt. Jūsų prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galėsime įvykdyti tik Jus tinkamai identifikavę (pvz.: pagal Jūsų elektroninio pašto adresą, vardą, pavardę ir pan.). Jums nenurodžius prašomų identifikacinių duomenų arba jiems nesutapus, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo. 

Slapukai: chuwak.lt interneto svetainėje mes naudojame slapukus. Slapukai padeda mums užtikrinti mūsų interneto svetainės veikimą, funkcionalumą, suteikti Jums paslaugas, rinkti analitinę ir statistinę naršymo svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje informaciją, vykdyti reklamą ir rinkodarą.

Chuwak pasilieka teisę periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti šioje privatumo politikoje pateiktą informaciją. Iškilus klausimams, prašome kreiptis į Chuwak el. paštu shop@chuwak.lt arba telefonu +37069369341. 

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.